SWAN UK Virtual Information Event

 • Does your child have global development delay (GDD) or learning/physical difficulties that are unexplained?
 • Has your child had genetic tests and the results have come back negative or of unknown clinical significance?
 • Are you a professional that wants to find out more about SWAN UK and the work we do?

Come along to our information event and find out more about undiagnosed genetic conditions and hear first-hand from families who are affected by them.


Talks include:

 • ‘So, what is a genome?’
 • History of genetic testing
 • Why does genetic testing take so long? 
 • Will any conditions still be undiagnosed in ten years time?


Register For the Event

Once your registration is approved we will email you attendance information.

 DIGWYDDIAD GWYBODAETH RHITHWIR SWAN UK

 • A oes gan eich plentyn oedi datblygu byd-eang (GDD, Global Developmental Delay) neu anawsterau dysgu / corfforol sy’n anesboniadwy?
 • A yw’ch plentyn wedi cael profion genetig ac a yw’r canlyniadau wedi dod yn ôl yn negyddol neu o arwyddocâd clinigol anhysbys?
 • Ydych chi’n weithiwr proffesiynol sydd eisiau darganfod mwy am SWAN UK a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud?


Dewch i’n digwyddiad gwybodaeth i ddarganfod mwy am gyflyrau genetig a heb ddiagnosis a chlywed yn uniongyrchol gan deuluoedd sy’n cael eu heffeithio ganddynt.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

 • ‘Felly, beth yw genom?’
 • Hanes profion genetig
 • Pam mae profion genetig yn cymryd mor hir?
 • A fydd unrhyw cyflerau yn dal heb ddiagnosis ymhen deng mlynedd?

Date

21 Apr 2021
Expired!

Time

10:00 am - 2:30 pm

Location

Virtual Events
Category

Organizer

SWAN UK
Phone
0300 124 0441
Email
[email protected]

Next Occurrence

Join our Community Of Families